Sức mạnh của HG 02 để loại bỏ vết nước

Sức mạnh của HG 02 để loại bỏ vết bẩn, vết ố nước..
Những bức ảnh này chứng minh sức mạnh của HG 02  trên các bề mặt khác nhau. Trên xe cửa sổ, nó hoàn toàn làm sạch và làm mới. Trên vòi bạn thấy tất cả khói mù và crud đã biến mất. Trong khi tắm, cặn bã đã biến mất. Vết ố vàng, trầy xước trên sàn gạch sàn gỗ... Vết ố đen trên sang đá bóng kính...

  Hotline: 0902606965